Denna webbplats är en skiss på en webbutik som jag byggt för ett musikförlag med internationell försäljning.
I slutändan valde den tilltänkta kunden en annan leverantör av sin webbutik, men jag fick beröm för en väl genomförd lösning som mötte alla krav.

Butiken bygger på ett ramverk som kompletterats med PHP-kod för att möta de speciella krav på funktioner som fanns.
I första hand var butiken tänkt för att sälja noter i form av PDF-filer på den internationella marknaden.
Bland kraven fanns bland annat:
  • Fritextsökning
  • Kategorisökning
  • Avancerade sökfunktioner på Titel, Sättning (stämmor), Språk och Tema och kombinationer av dessa
  • Möjlighet att provlyssna
  • Internationellt gångbar betalningslösning via kreditkort
  • Leverans efter betalning via e-post med en unik nerladdningslänk
  • Enkel produktadministration

Butiken kan också hantera försäljning av fysiska artiklar. För betalning används PayPal. Läs mer om PayPal här.

Klicka här för att studera webbutiken.

OBS: Butiken är en skiss och det går inte att handla där.