Om

Om mig

Jag heter Erik Dalhammar, är civilingenjör från Kungl. Tekniska Högskolan och bor på Rindö utanför Vaxholm sedan 40 år. Efter mer än 50 år i databranschen är jag sedan ett antal år en aktiv pensionär. Två av barnen bor också här på ön, så en del av min tid går åt till barn och barnbarn.

Under min yrkesverksamma tid har jag arbetat som systemchef och systemutvecklare med huvudsaklig inriktning på banker och finansföretag.

Bland företag som jag samarbetat med finns bl a:

Sverige PostGirot (numera PlusGirot, Nordea)
Bankgirocentralen
Privatgirot
Auriga
SEB
Swedbank
Migrationsverket
Vägverket
Ett flertal dataregistreringsbyråer
Norge PostGirot
Bankenes Betalings Sentral
Skattedirektoratet
Norges Banks Sedeltrykkeri
Danmark Postgirot
Q8 Denmark
Finland Postgirot
Tyskland KaufHof
GebührenEinzugsZentrale GEZ
ApothekenRechnenZentrum
DaimlerBenz
Storbritannien National Westminster Bank
Holland Postgirot

Dessutom har jag arbetat i kortare eller längre perioder på vårt företags huvudkontor i Dallas, Texas, USA, och två år på vårt europeiska huvudkontor i Frankfurt am Main, Tyskland.

Jag har arbetat med de flesta datorsystem från mikroprocessorer till stordatorsystem och med programspråk som Assembler (ett stort antal olika), Basic, C, COBOL, Java, PHP, SQL, Visual Basic och VBA plus några andra mer exotiska. Vidare har jag gjort en del tillägg till Microsofts Officeprogram Excel och Word. De databaser jag arbetat med är Informix, Oracle, MS SQL-server och på senare år MySQL och SQLite. Under årens lopp har jag arbetat med en rad olika operativsystem och även underhållit och vidareutvecklat flera realtidsoperativsystem. Specialitet: Dokumentläsare och scanners samt hantering av TIFF-bilder.

Under de sista tio åren har jag under en period ansvarat för min arbetsgivares webbplats och även på fritiden utvecklat och underhållit ett antal webbplatser för föreningar och vänner.

Om ED DataKonsult

Efter att ha gått i pension ville jag fortsätta att utnyttja mina intressen och kunskaper och startade därför ED DataKonsult. Det är en enskild firma med det fulla namnet Erik Dalhammar DataKonsult och jag innehar F-skattesedel.

Jag är fullt medveten om att i dag är utveckling och underhåll av webbplatser ett stort och komplext område där det kommer mycket nytt i snabb takt. Det innebär att jag inte behärskar alla områden, men å andra sidan är jag flexibel och brukar lösa de jobb jag åtar mig till kundens belåtenhet.

Vid utvecklingen av webbplatser använder jag helst något ramverk och kompletterar gärna med HTML, CSS, JavaScript och PHP.

Eftersom jag är pensionär så är jag i första hand intresserad av mindre till medelstora uppdrag då jag gärna vill ha tid över till andra aktiviteter.

Kontakta mig gärna så kan vi diskutera förutsättningarna för uppdraget.

Lämna ett svar