Logo_80x52Föreningen Rindöborna startade 2012 arbetsgrupp som har som mål att få till stånd ett bättre bredband på Rindö genom att installera fibernät på ön. Under 2013 arbetade vi med att sprida information och undersöka intresset hos innevånarna på Rindö.
Därefter har vi låtit gör en grovprojektering för att få ett begrepp om kostnaderna och omfattningen av det eventuella projektet.

För att informera om projektet, ge tillgång till referensmaterial, undersöka intresset för fiberanslutning genom besvara en enkät m.m. så finns numera en webbplats för detta ändamål. Webbplatsen heter Rindö Fiber och är utvecklad med hjälp av WordPress med tillägget “Participants Database” för enkäthanteringen. Det finns även ett administrativt system för föreningen utvecklat med HTML, JavaScript och PHP samt MySQL som databas. Detta hanterar för närvarande cirka 330 medlemmar.

I december 2013 ansåg vi att intresset var tillräckligt stort för att bilda Rindö Fiber ek. för. med sikte på att genomföra projektet att förse intresserade rindöbor med fiberanslutning. Under 2015 genomfördes första etappen, omfattande drygt 80 hushåll på centrala Rindö, och driftsattes hösten 2105.

Under 2018 startade etapp 2 med planering och arbete för resten av Rindö med drygt 200 hushåll. Större delen driftsattes under 2018 och 2019. För närvarande (april 2023) är vi är i stort sett färdiga och cirka 330 hushåll fått sitt gamla kopparnät ersatt med ett modernt och snabbt fibernät. Ett antal smärre kompletteringar tillkommer.

Läs mer på webbplatsen Rindö Fiber