Sedan mer än nio år har jag ansvarat för underhåll och vidareutveckling av Blynäsvikens Båtklubbs webbplats.

Blynäsvikens Båtklubb – BBK – är en av Vaxholms större båtklubbar med cirka 400 medlemmar och webbplatsen används både för kommunikation från styrelse och funktionärer till medlemmar och för medlemmarnas behov att kunna underhålla sina medlems- och båtuppgifter, skicka ansökningar om brygg- och varvsplatser, boka vaktpass, hantera arbetsprojekt m.m.

Webbplatsen utvecklades strax efter sekelskiftet med dåtiden teknik och standards. Under årens lopp har nya behov och krav tillkommit och funktioner har behövt ändras. Detta har gjort underhållet av den gamla webbplatsen svårarbetat och i början av 2017 fattade BBKs styrelse beslutet att låta utveckla en ny webbplats med modern teknik och utformning.

Efter vidare diskussioner beslöts att utveckla två webbplatser, en för information från styrelse och funktionärer till medlemmar och övriga intresserade, och en för de administrativa funktionerna för styrelse, funktionärer och medlemmar.

Den första webbplatsen – Infowebben – är utvecklad med ramverket WordPress och kan uppdateras av styrelse och funktionärer med behörighet.

Den andra webbplatsen – Adminwebben – är utvecklad med modern teknik och använder sig av databasen MySQL och programspråken HTML, JavaScript och PHP.