För att illustrera några exempel på webbplatser som jag utvecklat har jag beskrivit dessa på sidorna ‘Svenska Folkdansens Vänner’, ‘Webbutik’ och ‘Mina Bokningar’.

Ett annat område som jag arbetat med under många år är hantering och konvertering av TIFF-bilder. För att illustrera detta visar jag analysprogrammet TIFF-info som jag skrivit. Analysdelen är programmerad i språket C och gränssnittet i Visual Basic.

TIFF-bild

TIFF-taggar

A few examples of web sites that I have developed are described on the pages ‘Svenska Folkdansens Vänner’, ‘Web shop’ and ‘My Bookings’.

Another area of work for many years is processing and och converting of TIFF images. As an illustration I show the analysis program TIFF-info which I have written. The analysis part is programmed in the C language and the User Interface in Visual Basic.

TIFF image

TIFF tags

Lämna ett svar