Vegabackens Vägsamfällighetsförening sköter underhållet på två vägar på Rindö i Vaxholms kommun.
Alla fastighetsägare – 75 stycken – är obligatoriska medlemmar och för att hålla kontakt mellan styrelse och medlemmar används en enkel webbplats.

Den är utvecklad med WordPress kompletterad med ett antal lämpliga tillägg. Det finns tusentals tillägg för alla möjliga ändamål, både kostnadsfria och kommersiella. För denna webbplats används bland annat ett tillägg för att hantera inloggning på två olika nivåer, för medlemmar och för styrelse.

Se webbplatsen här: Vegabacken