Välkommen till ED DataKonsult!

Efter mer än 50 år i databranschen är jag sedan några år en aktiv pensionär. Under min yrkesverksamma tid har jag arbetat som systemchef och systemutvecklare med huvudsaklig inriktning på banker och finansföretag. Under de sista tio åren av min anställning har jag under perioder ansvarat för min arbetsgivares webbplats. På fritiden har jag utvecklat och underhållit ett antal webbplatser för föreningar och vänner.

Efter att ha gått i pension ville jag fortsätta att utnyttja mina intressen och kunskaper och startade därför ED DataKonsult. Läs mer på webbplatsen om mitt företag och om de tjänster som jag erbjuder.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer eller diskutera eventuella uppdrag.