Logo_80x52Föreningen Rindöborna startade 2012 arbetsgrupp som har som mål att få till stånd ett bättre bredband på Rindö genom att installera fibernät på ön. Under 2013 arbetade vi med att sprida information och undersöka intresset hos innevånarna på Rindö.
Därefter har vi låtit gör en grovprojektering för att få ett begrepp om kostnaderna och omfattningen av det eventuella projektet.

För att informera om projektet, ge tillgång till referensmaterial, undersöka intresset för fiberanslutning genom besvara en enkät m.m. så finns numera en webbplats för detta ändamål. Webbplatsen heter Rindö Fiber och är utvecklad med hjälp av WordPress med tillägget “Participants Database” för enkäthanteringen. Det finns även ett administrativt system för föreningen utvecklat med HTTP, JavaScript och PHP samt MySQL som databas.

I december 2013 ansåg vi att intresset var tillräckligt stort för att bilda Rindö Fiber ek. för. med sikte på att genomföra projektet att förse intresserade rindöbor med fiberanslutning. Under 2015 genomfördes första etappen, omfattande drygt 80 hushåll på centrala Rindö, och driftsattes hösten 2105.

Nu under 2018 är etapp 2, resten av Rindö med drygt 200 hushåll, under arbete med planerad driftsättning under 2018/2019.

Följ projektet på webbplatsen Rindö Fiber